दुसरी पंचवार्षिक योजना

कालावधी : 1 एप्रिल 1956 ते 31 मार्च 1961.

मुख्य भर : जड व मूलभूत उद्योग.

प्रतिमान : पी. सी. महालनोबिस.

प्राधान्य क्षेत्र :

 • ऊद्योगधंदे व खानी
 • दळणवळण
 • शेती

अपेक्षित वृद्धी दर : 4.5%.

प्रत्यक्ष वृद्धी दर : 4.5%.

योजनेचे उपनाव : नेहरू – महालनोबिस योजना.

योजनेचा खर्च :

 • प्रास्ताविक खर्च – 4800 कोटी रु,
 • वास्तविक खर्च – 4600 कोटी रु.

उद्दिष्टे :

 • विकासाचा दर 7.5% प्रतिवर्ष एवढा संपादन करणे.
 • जड व मूलभूत उद्योगांची स्थापना करून उद्योगीकरण.
 • 10 ते 12 लाख व्यक्तींसाठी नव्याने रोजगार.
 • समाजवादी समाजरचनेचे तत्व हे आर्थिक नीतिचे लक्ष्य महणून स्वीकारण्यात आली.

प्रकल्प :

 • भिलाई पोलाद प्रकल्प – रशियाचा (1959)
 • रूरकेला पोलाद प्रकल्प – प. जर्मनी (1959)
 • दुर्गापुर पोलाद प्रकल्प – ब्रिटन  (1962)
 • BHEL – भोपाल
 • दोन खत कारखाने – (A) नानागल (B) रूरकेल

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here